Rätt nivå på brandskydd - till rätt kostnad
Fire Safety Design som är Sveriges äldsta brandkonsultföretag startades 1977 av Yngve Anderberg. Det är ett kunskapsföretag, som med ett ekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv skapar de bästa förutsättningarna för att skydda liv, egendom och miljö i samhället.
FSD är gruppledare för det största brand- och säkerhetsprojektet för tunnelbyggen i Europa där det totalt finns 49 företag inblandade. Huvudmålet är en uppgradering av brandskydd i befintliga tunnlar. Efter en ny lag från Räddningsverket, att bedriva kontinuerlig översyn av brandskydd i nuvarande fastigheter, kommer FSD att satsa ännu mer på föreläsningar och information till näringsidkare.
Nuvarande VD Richard Nilsson, har arbetat inom företaget sedan 1992 och tillträdde som VD 2001. Samtliga anställda är utbildade brandingenjörer. Vidare skulle man kunna säga att FSD är ett avknoppningsföretag till LTH (Lunds Teknisk Högskola), där Yngve Anderberg är docent i Brandteknik.
 
FSD är med i en global förening för brandteknisk ingenjörsvetenskap sedan mitten av 80-talet. För certifiering i denna krävs att man har arbetat i minst 6 år inom komplicerad brandteknisk projektering i allmänna och privata byggnader. För närvarande har FSD 80 % av sin marknad i södra Sverige, men verkar även internationellt. Fire Safety Design består av en specialistgrupp på ett 10-tal personer, alla utbildade inom brand-, civil- och riskhantering. Rekryteringen sker med så kallad head-hunting och det finns planer på att växa ytterligare. Företaget satsar på bred kompetens och bedriver avancerad FoU-verksamhet. FSD publicerar kontinuerligt tekniska rapporter i tidskrifter och deltar i internationellt standardiseringsarbete.
- Genom att ständigt tillämpa nya forskningsresultat strävar vi hela tiden efter att tillgodose våra kunders rådande behov av funktionsbaserade och kostnadseffektiva lösningar, säger Richard Nilsson.
 
Faktaruta/Specialinriktningar
Brandteknisk projektering
Systematiskt brandskyddsarbete
Optimerad brandteknisk dimensionering
Tekniskt sakkunnig inom brand
Riskanalys
Brandskadeutredningar
Brandorsaksutredningar

Fire Safety Design

Bransch:
Tjänster

Telefon: 040-6800770
Fax: 040-6800779


Email:
richard.nilsson@fsd.se

Hemsida:
www.fsd.se

Adress:
Fire Safety Design
Box 3061
20022 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN